Trang chủ / TIN TỨC / Vinamilk mở rộng kinh doanh điện mặt trời

Vinamilk mở rộng kinh doanh điện mặt trời


21:24 | 24/04/2023
Vinamilk dự kiến bổ sung ngành, nghề kinh doanh; trong đó, có sản xuất điện mặt trời, trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt.
Công ty Sữa Việt Nam Vinamilk vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày mai (25/4). Một trong những nội dung đáng chú ý lần này là Vinamilk dự kiến bổ sung ngành, nghề kinh doanh; trong đó, có sản xuất điện mặt trời, trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt.
Hiện tại, Vinamilk là doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên 51% và được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đối xử như là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác/các doanh nghiệp FDI .
Theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp cần điều chỉnh lại cách trình bày, mô tả của các ngành, nghề kinh doanh của Vinamilk cho phù hợp với cách trình bày/mô tả ngành, nghề kinh doanh áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo Vinamilk, việc bổ sung một số ngành, nghề, đáng chú ý là sản xuất điện để phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.
Cũng theo tài liệu công bố, năm 2023, Vinamilk dự kiến tổng doanh thu 63.380 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 10.496 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm trước; lợi nhuận sau thuế 8.622 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm trước.
Trước đó, Vinamilk ghi nhận, lũy kế cả năm 2022, đạt doanh thu thuần gần 60.000 tỷ đồng, giảm khoảng 1,6% so với năm 2021. Doanh thu vẫn đến chủ yếu từ bán thành phẩm 56.583 tỷ đồng, bán hàng hoá 3.218 tỷ đồng, dịch vụ khác 39 tỷ đồng, cho thuê bất động sản đầu tư 8 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán tăng khiến lợi nhuận ròng cả năm đạt 8.577 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2021.
Theo TTXVN