Hệ 810 kWp Tại Kiên Giang

ptgiang0909023037

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CÔNG SUẤT 810KW TẠI KIÊN GIANG-- Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới công suất 810 kwp được Công Ty TNHH Thiết Bị Điện...

Hệ 30 kWp -Châu Đốc-An Giang

ptgiang0909023037

HỆ 30 KWP-CHÂU ĐỐC-AN GIANG-- Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới công suất 30 kwp vừa được Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Trường Đạt triển khai cho Vườn Sinh Thái Đ...

ptgiang0909023037

Hệ 750 kWp Tại Kiên Giang

ptgiang0909023037

Hệ 120kwp Cầu Ngang Trà Vinh

ptgiang0909023037

Dự Án 20kwp Ninh Kiều Cần Thơ