Trang chủ / TIN TỨC / GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THANH LONG MÙA QUẢ TRÁI VỤ NAY CŨNG BỘI THU

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THANH LONG MÙA QUẢ TRÁI VỤ NAY CŨNG BỘI THU


GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THANH LONG MÙA QUẢ TRÁI VỤ NAY CŨNG BỘI THU
Thanh long là cây ra hoa trong điều kiện ngày dài, vào các thời điểm ngày ngắn, muốn cây ra hoa cần sử dụng ánh sáng nhân tạo để chiếu sáng kéo dài ngày hoặc ngắt quãng đêm dài thành 2 đêm ngắn.
Hàm lượng sắc tố Phytochrome FarRed mà cây tích lũy được đóng vai trò quyết định trong quá trình ra hoa cây ngày ngắn và cây ngày dài.Cây sẽ hấp thụ ánh sáng đỏ Red 660nm để chuyển hóa sắc tố Pr thành Pfr và ngược lại, cây sẽ hấp thụ ánh sáng FarRed 730nm để chuyển hóa Pfr thành Pr, vậy chúng ta thấy có thể dùng ánh sáng đỏ Red 660nm và ánh sáng đỏ xa FarRed 730nm chiếu sáng theo chu kỳ khác nháu để kích thích hoặc ức chế quá trình ra hoa của các loại cây ngày ngắn và cây ngày dài.
Thanh long là cây ngày dài, qua chu kỳ ngày/đêm cần tích lũy được lượng Pfr đủ lớn để ra hoa, vì vậy phải sử dụng ánh sáng nhân tạo đỏ 660 nm và đỏ xa 730 nm để chiếu sáng giúp cây thanh long tích lũy đủ lượng Pfr trong đêm để ra hoa.