Sứ mệnh:
Kiến tạo môi trường sống xanh, sạch bằng những giải pháp công nghệ đột phá mang lại các lợi ích và hành động vì sự phát triển bềnh vững của cộng đồng và xã hội.
Tầm nhìn:

Phát triển công ty giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trở thành một công ty công nghệ, năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường.
Giá trị cốt lõi:

Tận tâm chuyên nghiệp: Luôn nỗ lực không ngừng nhằm đem đến những giải pháp công nghệ mới hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
Đồng lòng hợp tác: Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác có nhiều kinh nghiệm, như đối tác chiến lược: Canadian Solar, Qcells, Jinko, INVT, Deye, SMA, Sungrow, Goodwe, Pylontech, DAT, Sokoyo, Blue Carbon,... hay các công ty năng lượng khác trên thế giới để tìm hiểu cơ hội đầu tư, khai thác, phát triển các sản phẩm mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...
Trong sạch & đạo đức: Hành xử trung thực, chính trực và đạo đức trong mọi hoạt động và giao dịch.
Năng động, sáng tạo: Luôn tìm hiểu và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất cho khách hàng cảm nhận được sự “Tối ưu – khác biệt” trong từng giải pháp.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             " Hướng tới một tương lai xanh "