Trang chủ / TIN TỨC / Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế I-REC là gì ?

Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế I-REC là gì ?


EAC – Giấy chứng nhận thuộc tính năng lượng được cấp như bằng chứng về việc sản xuất điện từ các nguồn tái tạo. Hệ thống EAC có 3 loại chứng nhận xuất xứ năng lượng tái tạo là: GO, REC và I-REC
GO – Guarantee of Origin – Chứng nhận đảm bảo nguồn gốc năng lượng được sử dụng tại thị trường năng lượng Liên minh Châu Âu,
RECs – Renewable Energy Certificates – Chứng nhận năng lượng tái tạo được sử dụng tại thị trường năng lượng Mỹ và Canada
I-REC – International Renewable Energy Certificate – Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế là một tiêu chuẩn toàn cầu đang được giới thiệu tại một số khu vực chưa có hệ thống chứng nhận năng lượng xanh như ở Châu Á, Châu Phi, Trung Đông và Châu Mỹ Latinh. 
Hiện tại, I - RECs đã có mặt tại 51 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cung cấp cho các công ty đa quốc gia nhiều lựa chọn bao phủ hầu hết các khu vực trên thế giới
Hiện tại, I – RECs đã có mặt tại 51 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cung cấp cho các công ty đa quốc gia nhiều lựa chọn bao phủ hầu hết các khu vực trên thế giới

I-REC là gì?

I-REC là một tiêu chuẩn quốc tế, được tạo ra bởi Tổ chức Tiêu chuẩn REC Quốc tế, cho phép bạn truy xuất nguồn gốc và chứng minh việc tiêu thụ năng lượng được tạo ra từ các nguồn tái tạo ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. I-REC được xây dựng dựa trên Chứng chỉ năng lượng tái tạo REC và GO vào năm 2015 và là một công cụ hiệu quả và được công nhận để ghi lại việc giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện xếp hạng tính bền vững.
I-RECs được công nhận trong Hướng dẫn về Phạm vi 2 của Quy trình giao thức khí nhà kính như một công cụ để lập hồ sơ và theo dõi việc tiêu thụ điện từ các nguồn tái tạo. Hơn nữa, I-REC là một công cụ hiệu quả để lập hồ sơ giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện xếp hạng tính bền vững của nó cho các mục tiêu RE100 và CDP

Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế I-REC là gì?

Tương tự như chứng chỉ REC và GO, mỗi I-REC đại diện cho bằng chứng rằng 1 megawatt giờ (1 MWh = 1 REC) năng lượng tái tạo đã được sản xuất và bao gồm các lợi ích môi trường mà năng lượng tái tạo này đã tạo ra. Cơ quan đăng ký I-REC phát hành điện tử I-REC dựa trên đầu ra của máy phát năng lượng tái tạo.
I-REC được giao dịch, các chứng chỉ được cấp, chuyển và mua lại trong sổ đăng ký điện tử I-REC, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc đáng tin cậy và minh bạch. Khi một công ty mua I-REC làm tài liệu cho việc tiêu thụ điện của họ, I-REC sẽ bị hủy bỏ trong sổ đăng ký. Công cụ được tiêu chuẩn hóa duy nhất này giúp dễ dàng theo dõi quyền sở hữu, xác minh các xác nhận quyền sở hữu và đảm bảo rằng I-REC chỉ được bán một lần và không có việc đếm hai lần.
Đây là những chứng chỉ phục vụ cho việc xác định nguồn điện sử dụng độc lập với nguồn cung cấp điện. Người tiêu dùng có thể mua ” Giấy chứng nhận Năng lượng Tái tạo ” và do đó, chứng minh rằng họ sử dụng ” Năng lượng Tái tạo ”.
Xem thêm I-REC: Một lưu ý cho các nhà phát triển dự án về Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo Quốc tế

Ai cần Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế I-REC?

Ngưới bán chứng chỉ I-REC

Nếu bạn là chủ sở hữu của nhà máy điện năng lượng tái tạo, việc đăng ký thiết bị sản xuất và tạo chứng chỉ I-REC giúp bạn có thêm thu nhập từ việc bán chứng chỉ I-REC.
Người mua chứng chỉ I-REC
I-REC rất phù hợp cho các công ty muốn giảm lượng khí thải carbon và tác động môi trường bằng cách mua I-REC. Mua chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đồng thời thể hiện cam kết của bạn đối với năng lượng tái tạo. Nó cũng thúc đẩy doanh nghiệp của bạn như một người ủng hộ năng lượng tái tạo. Giảm sự phụ thuộc của công ty bạn vào nhiên liệu hóa thạch góp phần mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho hành tinh của chúng ta. Sản xuất năng lượng tái tạo làm giảm lượng khí thải, hỗ trợ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tôi có thể tìm các thiết bị đã đăng ký trong hệ thống I-REC ở đâu?

Trên trang web https://evident.services/device-register, tiêu chuẩn REC Quốc tế cung cấp danh sách các thiết bị đã đăng ký và thông tin chi tiết có thể kiểm tra của từng cơ sở sản xuất để hỗ trợ giao dịch I-REC.