Trang chủ / TIN TỨC / Bộ Công Thương Báo Cáo Về Xây Dựng Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Mái Nhà Lắp Đặt Tại Nhà Ở, Cơ Quan Công Sở Tại Việt Nam

Bộ Công Thương Báo Cáo Về Xây Dựng Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Mái Nhà Lắp Đặt Tại Nhà Ở, Cơ Quan Công Sở Tại Việt Nam


Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và giải pháp, chính sách để huy động điện mặt trời áp mái từ nhà dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trường học, đặc biệt tại khu vực Miền Bắc tại Trụ sở Chính Phủ ngày 10 tháng 6 năm 2023, ngày 13/06/2023 Bộ Công Thương đã có Công văn số 74/BC-BCT báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ về Dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Trần Hồng Hà tại Công văn 4552/VPCP-CN, Bộ Công Thương đã có báo cáo lên Thủ Tướng Chính Phủ về kết quả nghiên cứu, tình hình xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở tại Việt Nam như sau:
Về đối tượng áp dụng: theo chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Trần Hồng Hà, đối tượng áp dụng của cơ chế lần này là điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở. Về các đối tượng mở rộng sẽ được tiếp tục được nghiên cứu trong các quy định sau này.
Về hình thức ban hành cơ chế: Bộ Tư Pháp nêu ý kiến hình thức ban hành phụ thuộc vào nội dung của văn bản. Về nội dung dự thảo cơ chế, có một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Bộ có liên quan và thủ tục hành chính để quản lý, thống kê phát triển điện mặt trời phù hợp với cơ cấu nguồn điện trong hệ thống điện. Căn cứ quy định của Pháp Luật hiện hành, Bộ Công Thương đề xuất hình thức ban hành cơ chế là Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ.
Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ (Quy hoạch điện VIII) có nêu các nội dung:
  • (i) Về mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia);
  • (ii) Về phương án phát triển: Ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển diện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng. nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản tự tiêu. Từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW;
  • (iii) Về cơ cấu nguồn điện: Điện mặt trời 12.836 MW (8,5%, không bao gồm điện mặt trời mái nhỏ hiện hữu), gồm các nguồn điện mặt trời tập trung 10.236 MW, nguồn điện mặt trời tự sản, tự tiêu khoảng 2.600 MW. Như vậy, theo Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt, đến năm 2030 công suất điện mặt trời mải nhà (không phân biệt loại tình) và diện mặt trời tự sản, tự tiêu tăng thêm khoảng 2.600 MW. Với quy mô này thì không cần ban hành cơ chế khuyết khích để lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Vì chỉ cần khoảng 12,5% nhà dân trên cả nước, mỗi gia đình lắp đặt 01 kW trong năm 2023 là đã hoàn thành mục tiêu tăng thêm về cơ cấu nguồn điện mặt trời mái nhà cho cả kỳ Quy hoạch (năm 2021 - 2030) được đặt ra trong Quy hoạch điện VIII, đây là chưa kể đến diện mặt trời trên mái nhà của cơ quan công sở, điện mặt trời tự sản, tự tiêu và đặc biệt điện mặt trời mái nhà nêu tại khoản 11 Điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh “Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc sử dụng mái nhà bảo đảm điều kiện kỹ thuật của các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản cộng trên địa bàn Thành phố để lắp đặt hệ thống điện mặt trời cung cấp điện phục vụ cho hoạt động của trụ sở đó. Phần điện còn thừa do không sử dụng hết thực hiện theo quy định của pháp luật về điện lực".
Theo báo cáo của EVN, đến hết ngày 31/12/2020 trên cả nước có 103.809 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt khoảng 9.608 MWp (khoảng 7.686 MW). Từ năm 2021 đến nay, việc phát triển điện mặt trời mái nhà (nếu có) chủ yếu là tự phát để tự sử dụng và chưa được kiểm soát. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với UBND các tỉnh và EVN để rà soát tình hình lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020 và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ sau khi hoàn thành.
Về quản lý, vận hành điện mặt trời mái nhà: Trường hợp điện một trời không liên kết với lưới điện quốc gia (lưới điện độc lập, tách biệt hay nói cách khắc là hoạt động của điện mặt trời không phụ thuộc vào lưới điện quốc gia) thì các chủ đầu tư tự cân đối nguồn - tải tại chỗ (mini grid). Trong trường này chủ đầu tư cần đầu tư bổ sung hệ thống lưu trữ điện, dẫn đến, tăng chi phí đầu tư. Do đó, với yêu cầu không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không phát điện dư vào lưới điện quốc gia nhưng trong quá trình hoạt động, điện mặt trời mái nhà vẫn phải liên kết với lưới điện quốc gia (đấu nối sau cơ tơ mua điện). Như vậy, Bộ Công Thương cần thiết phải có sự quản lý của nhà nước, giám sát về phát triển và kiểm tra của các cấp, các ngành để bảo đảm rằng việc phát triển điện mặt trời mẫu nhà đúng với cơ cấu nguồn trong hệ thống điện, không ảnh hưởng đến vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia, phù hợp với Quy hoạch điện VIll được phê duyệt.
Theo đó, Bộ Công Thương kiến nghị cho phép điện mặt trời mái nhà để tự sản, tự tiêu, tự sử dụng được liên kết với lưới điện (đấu nối sau công tơ mua điện) nhưng không phát điện lên lưới điện quốc gia. Tổng công suất phát triển đến năm 2030 là 2.600MW - theo kiến nghị của Bộ Công Thương.